حقايق جالبي در مورد گذشته زمين و انسان

حقايق جالبي در مورد گذشته زمين و انسان وجود دارند كه ذكر برخي خالي از لطف نيست. ذغال سنگ هايي كه امروزه از معادن استخراج مي شوند حاصل يك پروسه چند صد ميليون ساله هستند.در حدود 300ميليون سال بعد از اينكه درختان مردند بر روي هم انباشته شدند و 60 ميليون سال طول كشيد تا باكتري هايي بوجود آيند و انها را تجزيه كنند. سپس توده هاي عظيم چوبي كه هنوز تجزيه نشده بودند باعث فشرده شدن تجزيه شده ها شده و انها را تبديل به ذغال سنگ نمودند.بنابر گفته دانشمندان تمام انسان هاي امروزين يك مادربزرگ دارند او يك زن آفريقايي بوده كه 200000 سال پيش احتمالا در اتيوپي امروزي زندگي مي كرده است. 358 ميليون سال پيش زمين در دوراني بنام كربن سياه بسر مي برده بطوريكه اكسيژن 15 برابر ميزان امروزي بوده و علت انهم انبوهي حيات و پوشش گياهي بوده بطوريكه هر عقرب به اندازه يك سگ، هزارپا به اندازه مار اناكوندا و خرمگس به اندازه عقاب بوده است.

 

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0