برخورد شهاب سنگ باستانی به زمین و ازبین رفتن موجودادت

  در حدود ۴ ميليارد سال قبل شهاب سنگ هايي به طول ۹۰۰ كيلومتر با زمين برخورد كردند بطوريكه بر اثر برخورد، بيشتر آب موجود در زمين تبخير گرديد و %۹۷ حيات باكتريايي استرليزه شده و از بين رفت.در واقع تمام موجودات زنده اي كه امروز وجود دارند حاصل آن سه درصد باكتري باقي مانده مي باشند.علت از بين نرفتن […]

Continue reading »

حقايق جالبي در مورد گذشته زمين و انسان

حقايق جالبي در مورد گذشته زمين و انسان وجود دارند كه ذكر برخي خالي از لطف نيست. ذغال سنگ هايي كه امروزه از معادن استخراج مي شوند حاصل يك پروسه چند صد ميليون ساله هستند.در حدود ۳۰۰ميليون سال بعد از اينكه درختان مردند بر روي هم انباشته شدند و ۶۰ ميليون سال طول كشيد تا باكتري هايي بوجود آيند و […]

Continue reading »